Cisco In-Room Control voor TelePresence en geregistreerde video-endpoints Cisco Spark

In veel vergaderruimtes zijn tegenwoordig oplossingen beschikbaar die een gebruiker op afstand kan bedienen. Denk aan zaken zoals verlichting, airconditioning, zonwering en andere elektronische apparatuur. We zien regelmatig dat er voor ieder apparaat een separate afstandsbediening beschikbaar is, wat voor een incidentele gebruiker lang niet altijd eenvoudig te bedienen is. Daarom is in sommige gevallen een IT-medewerker nodig om alle apparatuur op de juiste wijze aan te zetten voordat de vergadering daadwerkelijk kan beginnen.

Systemen als Crestron en AMX bieden al langer de mogelijkheid om een gemeenschappelijk bedieningspaneel voor alle systemen te ontwerpen. Op een dergelijk bedieningspaneel worden functies van videoconferencing gecombineerd met bediening van apparatuur in de ruimte. De beschikbaarheid van alle functionaliteit levert een complex bedieningspaneel met veel knoppen op. Daarnaast wijkt deze grafische gebruikersinterface af van andere systemen voor videoconferencing. Wanneer er in de loop der tijd, bijvoorbeeld door een firmware upgrade, nieuwe functies beschikbaar komen voor de videoconferencing-oplossing, dan dient men het Crestron- of AMX-paneel opnieuw te laten ontwerpen en programmeren.

Cisco In-Room Control

Met Cisco In-Room Control is het nu mogelijk om de bediening van deze externe apparatuur onder te brengen op het bedieningspaneel van de Cisco MX-, DX- en SX-videosystemen. Hiermee ontstaat er een gemeenschappelijk en overzichtelijk bedieningspaneel voor het videosysteem en de andere apparatuur in de vergaderruimte.

Cisco In-Room Control
Afbeelding 1: In-Room Control op een Touch 10-bedieningspaneel.

Men bedient als het ware de andere apparatuur vanaf het bedieningspaneel van het videoconferencing-systeem. Dit verhoogt het bedieningsgemak en daarmee ook de gebruikersadoptie. Wanneer er via een softwarematige upgrade van het videoconferencing-systeem nieuwe functionaliteit beschikbaar komt, dan is deze direct ook beschikbaar op het bedieningspaneel. Zo beschikken we altijd over de meest recente functionaliteit en besparen we op kosten voor herprogrammering van het bedieningspaneel.

Bekijk de demovideo op YouTube voor een voorbeeld van de mogelijkheden van Cisco In-Room Control.

In-Room Control Editor

Ieder Cisco MX-, DX- of SX-videosysteem met firmware CE8.2 of hoger beschikt over een eigen webpagina ten behoeve van In-Room Control-configuratie. Deze pagina is beschikbaar door met een webbrowser verbinding te maken met het IP-adres van het videoconferencing-systeem.

In-Room Control, bedieningspaneel
Afbeelding 2: In-Room Control-integratie op de webpagina.

Cisco In-Room Control, bedieningspaneel
Afbeelding 3: In-Room Control Editor starten of downloaden.

Wanneer het videosysteem is geregistreerd op de Cisco Unified Communications Manager (CUCM), dan is de webpagina rechtstreeks bereikbaar middels het IP-adres. Is een videosysteem geregistreerd in de Cisco Spark Cloud? Dan is toegang tot deze webpagina beschikbaar via de Cisco Spark-beheersportaal.

Na het inloggen op de webpagina is rechtsboven een optie voor In-Room Control zichtbaar. Deze optie biedt de beheerder een mogelijkheid om de In-Room Control editor te bedienen of indien gewenst te downloaden. Met deze editor kan een beheerder de benodigde bedieningsknoppen (widgets) ontwerpen voor de bediening van verlichting, airconditioning en andere apparatuur in de vergaderruimte. Tijdens het definiëren van de knoppen wijst de beheerder een naam toe aan een knop (widget).

Cisco In-Room Control Editor
Afbeelding 4: ontwerpen met de In-Room Control editor

De In-Room Control-oplossing biedt ruimte aan het ontwerp voor drie verschillende bedieningspanelen (panels):

  • Global – de startknop van dit paneel is rechtsboven op de Touch 10 of DX beschikbaar. Deze is bedoeld voor algemene functies in de vergaderruimte (bijvoorbeeld airco)
  • Homescreen – de startknop van dit paneel is alleen zichtbaar op het hoofdscherm van de Touch 10 of DX wanneer het videoconferencing-systeem niet in een videoverbinding is. Het is bedoeld voor functies voorafgaand of na de videoconference-sessie (bijvoorbeeld beamer/projectiescherm)
  • In-call – de startknop van dit paneel is alleen zichtbaar op het hoofdscherm van de Touch 10 of DX wanneer het videoconferencing-systeem wel in een videoverbinding is. Het is bedoeld voor functies die we nodig hebben tijdens een videoconference (bijvoorbeeld de bediening van een extern geluidssysteem)

Koppeling met vergaderruimtesystemen

Na het definiëren van de knoppen (widgets) dient de beheerder het systeem te koppelen met het bedieningssysteem van de externe apparatuur.

Cisco In-Room Control, videosystemen, videoconferencing
Afbeelding 5: schema koppeling In-Room Control met een bedieningssysteem.

Deze koppeling gebeurt aan de hand van de Application Programming Interface (xAPI). De koppeling komt, afhankelijk van het toegepaste videoconferencing-systeem, tot stand via SSH, https, de ethernet-poort of een RS-232/seriële verbinding. Iedere knop die gedefinieerd is op het bedieningspaneel kan dan verschillende waarden doorgeven aan het ruimtecontrolesysteem wanneer men de knop indrukt, een waarde verandert, een knop loslaat of erop klikt.

Cisco In-Room Control
Afbeelding 6: voorbeeld xAPI van In-Room Control.

Uitgebreide informatie over de xAPI is beschikbaar op Cisco.com bij de technische informatie van de individuele videoconferencingsystemen. (Reference guides >> Command References).
Link naar de API-handleiding voor de Cisco SX80 (firmware CE9.0): http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce90/sx80-api-reference-guide-ce90.pdf
Noot: Voor het downloaden van Cisco-documentatie is voorafgaande registratie nodig op de Cisco.com-website (‘register’ rechtsboven)

Simulatie van een opstelling

Cisco In-Room Control, simulatie
Afbeelding 7: weergave simulatiepagina In-Room Control in webbrowser.

Er is een mogelijkheid om alvast kennis te maken met deze wijze van bediening dankzij een ingebouwde simulatie in een webbrowser. De webpagina van het MX-, SX- of DX-videoconferencingsysteem biedt de beheerder een functie om een ingebouwde en voorgedefinieerde demo-opzet van een bedieningspaneel naar de codec te verzenden. Na het activeren van deze simulatie verschijnt het In-Room-bedieningspaneel op het Touch 10 (MX-, SX-systemen) of op het beeldscherm (DX-systemen). De gebruiker kan nu het bedienen van apparatuur op een simulatie-webpagina ervaren.

Laat een reactie achter