Maak de strategische inzet van IT inzichtelijk met de Digital Business Roadmap

“Hoe leg ik als IT-verantwoordelijke aan de rest van mijn organisatie uit wat nodig is, wat we doen, waarom, hoe en wanneer?” Met Cisco’s Digital Business Roadmap! Aan de hand van deze roadmap maakt u inzichtelijk hoe IT strategisch bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

We leven in de tijd van digitale transformatie. Geen organisatie ontkomt aan snelle veranderingen door mogelijkheden die SMAC-technologieën ons bieden (Social, Mobile, Analytics en Cloud). De impact van IT-middelen op bedrijfsvoering is dusdanig groot dat het niet langer enkel als een ondersteunende dienst kan worden gezien. IT moet worden beschouwd als een strategische asset van het bedrijf; het is mogelijk de aanjager voor transitie van het business-model en de organisatie.

Informatievoorziening en -behoefte

CIO’s en IT-managers zien zich voor de uitdaging gesteld de huidige informatievoorziening draaiende te houden en tegelijkertijd te innoveren om aan de groeiende informatiebehoefte te voldoen. En dat met een voortdurende druk op operationele efficiëntie. Die druk maakt dat voor het eerste gedeelte vooral geldt: meer doen met minder. Voor het tweede deel geldt: toon aan wat de waarde – of liever de noodzaak – is van de betreffende oplossing, als bijdrage aan het succes van het bedrijf.

Transparantie is daarom enorm belangrijk en een Digital Business Roadmap helpt bij het inzichtelijk maken. Op een doordachte en pragmatische wijze wordt daarin de vertaling gemaakt tussen business-prioriteiten en IT-solutions. Deze vertaling gebeurt in twee richtingen: van IT naar Business, maar vooral ook van Business naar IT.

Digital Business Roadmap in co-creatie

Wanneer u kiest voor deze Business Architectuur-benadering van Cisco, kiest u voor co-creatie van een Digital Business Roadmap, geleid door een expert van Cisco of een gespecialiseerde partner. Uiteraard is de betrokkenheid van de juiste stakeholders in de organisatie cruciaal om uiteindelijk tot een optimale roadmap te komen. Daarin worden uw plannen en IT-initiatieven weergegeven op een manier die tot de verbeelding spreekt bij de beslissers binnen uw organisatie.

Een Digital Business Roadmap-traject heeft in totaal vier tot zes weken doorlooptijd en kent drie fasen:

 • Discover
  Door middel van een workshop, eventueel aangevuld met interviews met stakeholders binnen de organisatie, worden de belangrijkste business-prioriteiten vastgelegd. Per prioriteit worden achterliggende drivers bepaald, wat de beoogde resultaten zijn (business outcomes) en welke business capabilities de organisatie daarvoor nodig heeft.
 • Define
  Deze fase kenmerkt zich door co-creatie: de consultant van Cisco of de partner werkt hierin nauw samen met de afdeling Informatie Voorziening van de klant.
  Allereerst worden gezamenlijk de IT-oplossingen gedefinieerd die de business capabilities ondersteunen. Deze worden vervolgens geprioriseerd en impact, complexiteit en afhankelijkheden worden bepaald om tot een op maat gemaakte strategische roadmap te komen.

 • Deliver
  De uiteindelijke roadmap zal gepresenteerd worden aan de rest van de organisatie; de stakeholders die ook in de discovery-fase betrokken zijn geweest. De roadmap wordt daarmee overgedragen aan de organisatie.

Roadmap ter ondersteuning van strategische investeringen

De roadmap is een levend document waaraan kan worden gerefereerd en op worden teruggegrepen bij het maken van beslissingen over strategische investeringen op het gebied van Informatie Voorziening (IV). Periodiek herzien van deze roadmap is uiteraard cruciaal om deze up-to-date en relevant te houden.

Tijdens een Digital Business Roadmap-traject wordt de impact op de stakeholders buiten IV zo veel mogelijk beperkt. Hun betrokkenheid beperkt zich tot de workshop, interviews en de uiteindelijke presentatie. De rest van het traject wordt door de consultant met de IV-afdeling uitgevoerd.

Meer informatie

Meer informatie over Cisco’s Digital Business Roadmap-benadering vindt u hier. Om een eigen traject te starten kunt u contact opnemen met uw Cisco-accountmanager, uw gespecialiseerde partner of met ondergetekende.

Veel succes op uw Digital Journey, wij zijn er klaar voor!

Laat een reactie achter